Dla rodziców

 

Serdecznie witamy na stronie "Akademii Pana Kleksa"

 

Informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2015/2016

 

W tym tygodniu trwają w naszym przedszkolu dni adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci

rozpoczynających od 1. września przygodę z Akademią Pana Kleksa.

Zapraszamy Rodziców wraz z małymi przedszkolakami do nas

od poniedziałku 24.08. do piątku 28.08. w godzinach od 14:00 do 16:00.

Zapraszamy serdecznie !

 

1. "Akademia Pana Kleksa" pracować będzie na prawach przedszkola publicznego.

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty art. 6 Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programowaą wychowania przedszkolnego,

2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie dla dzieci 3-4 letnich oraz 8 godzin dla dzieci 5-letnich,

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust.6.

2. Organem prowadzącym przedszkole, zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty art.3 pkt.5, jest Danuta Szlęzak.

 

DECYZJA


View the embedded image gallery online at:
http://www.przedszkole.wroclaw.pl/#sigFreeId02ccfd5f17

 

 Nasza placówka powstała w 1997r.

Od tego czasu działamy, wychowujemy i wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci.

 

Każdy miesiąc pracy dydaktyczno-wychowawczej planujemy szczegółowo we wszystkich grupach wiekowych.

Miesięczne plany pracy pozostają do wglądu u nauczycieli grup.

O najciekawszych wydarzeniach, wycieczkach, imprezach informujemy Państwa w zakładce "Aktualności".

Kronikę tych wydarzeń można obejrzeć w zakładce "Galeria" lub na Facebooku.

 

 

       Dane osobowe będące w posiadaniu przedszkola są przetwarzane w systemie oświatowym SIO zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011r. o systemie informacji oświatowej, rozporządzeniem MEN z dnia 9.08.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych oraz rozporządzeniem MEN z dnia 27.08.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych  oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych.

        Rejestr dla bazy danych systemu oświatowego prowadzi Centrum Informacji Edukacyjnej.

        Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Kleksa" przetwarza, przechowuje i zabezpiecza dane osobowe w oparciu o przepisy prawa Ustawy o ochronie danych osobowych.

 Zostało już tylko jedno wolne miejsce

w grupie dzieci z rocznika 2011 !!!

ZAPRASZAMY

 

 

Wszystkim Przedszkolakom życzymy

bezpiecznego powrotu z wakacji

i udanego rozpoczęcia

nowego roku szkolnego !

Do zobaczenia!