Serdecznie witamy na stronie Publicznego Przedszkola

"Akademia Pana Kleksa"

 
Drodzy Rodzice
 
Ze względu na czasowe zawieszenie zajęć w przedszkolu, nie są naliczone bieżące opłaty za korzystanie z usług Publicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”.
Opłaty zostaną naliczone z dniem rozpoczęcia normalnego funkcjonowania przedszkola, z uwzględnieniem odpisów za miesiąc marzec.
 
Dyrektor Danuta Szlęzak
 
 
 
Drodzy Rodzice!
      
W związku z wydłużoną kwarantanną Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiesiło zajęcia w placówkach oświatowych do 10 kwietnia 2020r. Określiło zasady prowadzenia zajęć na odległość z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dzieci. Zgodnie z treścią nowych rozporządzeń przedszkole i nauczyciele mają obowiązek realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego w wersji online. Takie działania nasza placówka podjęła z dniem 23.03.2020r. Nauczyciele drogą mailową przekazują zaplanowaną tematykę, formy realizacji, karty pracy do zabawy i nauki w domu. 
Obowiązkiem realizacji treści programowych objęte są dzieci realizujące roczne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.
Artykuł 31.[Wychowanie przedszkolne] pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. definiuje obowiązek przedszkolny oraz prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Dla dzieci 6-letnich jest to obowiązek.
Zawieszenie zajęć to spore wyzwanie dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Jednak w sytuacji pandemii oraz zagrożenia zdrowia i życia wszyscy jesteśmy zobligowani , aby sprostać temu wyzwaniu.
Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich mobilizacji i współpracy.
 
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19.
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U.2019.1148 t.j.
 
 
 

Informujemy, że przedszkole jest nieczynne od 12 marca 2020 roku do odwołania.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu:                

502-064-494

Lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Aktualne informacje dostępne na naszej stronie internetowej www.przedszkole.wroclaw.pl  oraz na profilu facebook.

 

 

 Nasze przedszkole powstało w 1997r. Od tego czasu działamy,

wychowujemy i wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci.

Od 1. września 2015r. przedszkole jest placówką publiczną.

Organem prowadzacym i dyrektorem zgodnie z Art.5.pkt 2 Ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty  jest Danuta Szlęzak

 

 

 

Przedszkole jest czynne od godziny 7:00 do godziny 18:00

 

Godziny pracy sekretariatu przedszkola :

 

Poniedziałek, sroda, piatek      8:00 - 15:00

                 wtorek, czwartek      8:00 - 16:00

                

 

 

Każdego roku przedszkole poddawane jest audytowi zewnętrznemu w zakresie żywienia.

Przekazujemy do Państwa wiadomości pozytywną opinię na temat żywienia potwierdzoną certyfikatem. Tym samym mamy zaszczyt Państwa poinformować, że nasze dzieci dostają zdrowe, bezpieczne i zbilansowane posiłki.

 

 

Ochrona danych osobowych w Publicznym Przedszkolu Akademia Pana Kleksa

realizacja obowiązku informacyjnego zakreślonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO)

 

  1. ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Akademia Pana Kleksa we Wrocławiu, ul. Wielka 18.

         2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu jest Grzegorz Pytlarz. Z Inspektorem można się skontaktować mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. albo telefonicznie pod numerem: 603785548.

         3. ORGAN NADZORU I PRAWO WNIESIENIA SKARGI:

Organ nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na czynności przetwarzania podejmowane przez Administratora.

         4. CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, realizowanego na podstawie umowy z opiekunami prawnymi podopiecznych Przedszkola. Przetwarzanie wizerunku przez zastosowany system monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa i rodziców oraz zabezpieczenia mienia Przedszkola. Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego działalności Przedszkola oraz w celu publikacji wizerunku, prac i osiągnięć podopiecznych Przedszkola. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych to:

 

  • art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie realizacji obowiązku edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodziców i mienia Przedszkola,
  • art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, w zakresie marketingu bezpośredniego działalności Przedszkola,
  • art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie publikowania wizerunku oraz prac i osiągnięć podopiecznych Przedszkola.

        5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

        6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZNE:

Każda osoba ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do danych osobowych swoich dzieci, a także ma prawo żądać ich sprostowania oraz ich przeniesienia. Ponadto każdy ma prawo żądać – w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora albo za zgodą osoby zainteresowanej – ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo wnieść sprzeciw do Administratora wobec czynności przetwarzania danych osobowych.

        7. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą w każdym momencie taką zgodę wycofać, bez żadnych negatywnych dla nich konsekwencji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności przetwarzania podjętych przez Administratora w okresie jej obowiązywania.

        8. KONSEKWENCJE BRAKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest obligatoryjne, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości realizacji obowiązku przez Administratora. Podanie danych osobowych wynikających ze zgody Zainteresowanego jest dobrowolne, a brak zgody na ich nie wpływa negatywnie na sytuacje faktyczną i prawną takiej osoby.

      9. INFORMACJA O PRZETWARZANIU ZAUTMATYZOWANYM I PROFILOWANIU:

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie stosuje profilowania danych.