Serdecznie witamy na stronie "Akademii Pana Kleksa"

 

Informacje dotyczące organizacji roku szkolnego 2015/2016

 

UWAGA  RODZICE !!!

Ruszyła już rekrutacja do Publicznego Przedszkola "Akademia Pana Kleksa"
we Wrocławiu na rok szkolny 2015 / 2016

Formularze wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz oświadczeń niezbędnych do
złożenia w kacelarii przedszkola podczas zapisu dziecka, można pobrać z naszej strony
internetowej
z zakładki "Zapisy 2015/2016" i wypełnić w domu przed przybyciem do nas.

 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

 

 

1. "Akademia Pana Kleksa" pracować będzie na prawach przedszkola publicznego.

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty art. 6 Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programowaą wychowania przedszkolnego,

2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie dla dzieci 3-4 letnich oraz 8 godzin dla dzieci 5-letnich,

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust.6.

2. Organem prowadzącym przedszkole, zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty art.3 pkt.5, jest Danuta Szlęzak.

 

 

 Nasza placówka powstała w 1997r.

Od tego czasu działamy, wychowujemy i wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci.

   

Każdy miesiąc pracy dydaktyczno-wychowawczej planujemy szczegółowo we wszystkich grupach wiekowych.

Miesięczne plany pracy pozostają do wglądu u nauczycieli grup.

O najciekawszych wydarzeniach, wycieczkach, imprezach informujemy Państwa w zakładce "Aktualności".

Kronikę tych wydarzeń można obejrzeć w zakładce "Galeria".

    Uroczyste śniadanie wielkanocne wprowadziło nas wszystkich w radosny i kolorowy nastrój świąteczny.

         

View the embedded image gallery online at:
http://www.przedszkole.wroclaw.pl/#sigFreeId067f5c2268

   21. marca nasze przedszkolaki zgodnie z tradycją pożegnały w ogrodzie zimę i przywołały wiosnę. Dzieci śpiewały wiosenne piosenki, recytowały wierszyki i tym samym zachęcały wiosnę do objęcia panowania. Czy im się to udało???

   

View the embedded image gallery online at:
http://www.przedszkole.wroclaw.pl/#sigFreeIdfc982c1110

   Wszystkie grupy wzięły udział w wiosennych i bardzo pouczających zajęciach z naszym gościem specjalnym - panem Piotrem - rolnikiem. Dzieci nauczyły się rozpoznawać różne rodzaje nasion, zapoznały się i utrwaliły kolejne fazy dojrzewania i wzrostu roślin oraz wspólnie z gościem posiały pszenicę, która posłuży dzieciom do obserwacji, a później ozdobi stoły podczas śniadania wielkanocnego.

   

View the embedded image gallery online at:
http://www.przedszkole.wroclaw.pl/#sigFreeId49931b75e2

Grupa II postanowiła nawet pobawić się w ogrodników i posadzić piękne wiosenne kwiatki ...

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.przedszkole.wroclaw.pl/#sigFreeId4781e23e8a

  Przedszkole umożliwiło dzieciom zwiedzanie nowego Oceanarium, które powstało we wrocławskim zoo. Dzieci były zachwycone. Odwiedziły również inne zwierzęta, które obudziły się już z zimowego letargu i czekały na nas na wybiegach. Wycieczka była cudowna!

   

View the embedded image gallery online at:
http://www.przedszkole.wroclaw.pl/#sigFreeId09d4b9a65c

 

       Dane osobowe będące w posiadaniu przedszkola są przetwarzane w systemie oświatowym SIO zgodnie z ustawą z dnia 15.04.2011r. o systemie informacji oświatowej, rozporządzeniem MEN z dnia 9.08.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych oraz rozporządzeniem MEN z dnia 27.08.2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych  oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych.

        Rejestr dla bazy danych systemu oświatowego prowadzi Centrum Informacji Edukacyjnej.

        Niepubliczne Przedszkole "Akademia Pana Kleksa" przetwarza, przechowuje i zabezpiecza dane osobowe w oparciu o przepisy prawa Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

REKRUTACJA

do PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

"AKADEMIA PANA KLEKSA"

na rok szkolny 2015/2016

ROZPOCZĘTA sprawdź

 

 

 

"Kwiecień"


 Kwiecień stary pleciuga
 same bajdy plecie:
 że kotki za płotem
 a to... bazie przecież.

 Opowiada, że zima
 ukryła się w sadzie
 i na młode drzewka
 czapy śnieżne kładzie.

 A toż śliwy i jabłonie
 obsypane kwieciem!
 A kwiecień - bajłuda
 swoje plotki plecie...