Serdecznie witamy na stronie Publicznego Przedszkola

"Akademia Pana Kleksa"

 

Informujemy,

że od dnia 07.07.2020 roku

przedszkole jest czynne w godzinach  

od 7:00 do 17:00.

 

 

Informujemy Państwa,

że w miesiącu lipcu odbywają się wszystkie zajęcia refundowane przez fundację, oprócz piłki nożnej.

 

 

 

Drodzy Rodzice!

Przypominamy Państwu, że w dniu 12 czerwca 2020 roku przedszkole nie będzie czynne.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017 roku

w sprawie organizacji roku szkolnego.      

 

 

 

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów
dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola
na rok szkolny 2020-2021
 
         W dniach 3-5 czerwca 2020 roku w godzinach 10:00 - 15:00 zapraszamy Państwa do kancelarii Publicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” we Wrocławiu ul. Wielka 18 w celu podpisania umowy o świadczeniu usług pedagogicznych w roku szkolnym 2020-2021.
       Aby uniknąć oczekiwania w kolejce zwracamy się z prośbą o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu wizyty Państwa w naszej placówce.
 
      Numer telefonu do kontaktu 71-783-26-20 oraz 502 064 494
Rezerwacji terminy proszę dokonywać 
od dnia 25 maja 2020r.
w godzinach 7:00- 15:00
 
                                                                          Dyrektor Danuta Szlęzak

 

 

Drodzy Rodzice!

 

W dniu 7 i 8 maja pracownicy kancelarii przeprowadzili telefoniczny sondaż dotyczący otwarcia przedszkola przed 24 maja.

Zainteresowanie jest małe i wygląda następująco:

  • 4 osoby potrzebowałyby usług przedszkola ze względów zawodowych,               
  • 16 osób nie potrzebuje bezwzględnie usług ze względów zawodowych                             i uzależnia ten fakt od otwarcia przedszkola
  • Pozostali rodzice poinformowali nas, że przed 24 maja nie są                              zainteresowani usługami przedszkola.

W związku z tym informuję Państwa, że przedszkole będzie czynne od dnia 25 maja 2020 r.

 

Dyrektor Danuta Szlęzak                                                Wrocław 11.05.2020r.

 

 

Szanowni Państwo !

 

    W związku z nowym Rozporządzeniem  M.E.N. z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 , Ministerstwo Edukacji Narodowej umożliwia z dniem 6 maja otwarcie przedszkoli i żłobków. Ostateczną decyzję otworzenia placówek pozostawia samorządom lokalnym i organom prowadzącym. Uruchomienie placówek wiąże się z wprowadzeniem i opracowaniem wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej przez organy prowadzące, dyrektorów, nauczycieli i rodziców – są to trudne wyzwania dla nas wszystkich, wymagające przemyśleń i czasu.

 

Umożliwienie wsparcia rodziców w opiece nad dziećmi przez Publiczne Przedszkole Akademia Pana Kleksa nie jest możliwe z dniem 6 maja 2020r.

 

Otwarcie placówki nastąpi niezwłocznie po dostosowaniu się do wymogów sanitarnych regulujących bezpieczny pobyt dzieci, pracowników przedszkola oraz rodziców, a także  wytycznymi WROCŁAWSKICH WŁADZ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

 

Przygotowanie bezpiecznych warunków pobytu dzieci, rodziców, nauczycieli i innych pracowników uzależnione jest od opracowania i wdrożenia  procedur  niezbędnych na czas pandemii. Zwróciłam się do Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej z propozycją współpracy w celu przygotowania procedur bezpieczeństwa.

 

Oprócz prac związanych z przygotowaniem procedur, pracujemy nad zaopatrzeniem przedszkola w niezbędny sprzęt i środki dezynfekcyjne oraz zmianą wyposażenia sal grupowych.

 

 

Organ prowadzący  Danuta Szlęzak

Dyrektor ds. pedagogicznych   Mariola Pietruch                          Wrocław 04.05.2020 r.

 
 
 
 
 
 

Informujemy, że z powodu pandemii koronawirusa, przedszkole jest nieczynne od 12 marca 2020 roku do odwołania. O terminie powrotu przedszkola do pracy powiadomimy Państwa po otrzymaniu takiej informacji z MEN.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu:                

502-064-494

Lub mailowo:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Aktualne informacje dostępne na naszej stronie internetowej www.przedszkole.wroclaw.pl  oraz na profilu facebook.

 

 

Wyniki rekrutacji dzieci

do Publicznego Przedszkola Akademia Pana Kleksa

na rok szkolny 2020-2021.

 

1. Informujemy, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia zostaną     poinformowani o wyniku, drogą mailową na adresy podane we wnioskach.

2. Informację taką można również uzyskać pod numerem telefonu 502 064 494.

3.  W nieprzekraczalnym terminie od 20 kwietnia do 23 kwietnia 2020 roku prosimy o złożenie drogą mailową oświadczenia woli lub oświadczenia o rezygnacji z miejsca. Oba załączniki zostały Państwu wysłane mailem wraz z informacją.

Prosimy o wypełnienie w Wordzie jednego z nich i odesłanie.

Data przysłania i adres mailowy są równoznaczne z podpisem rodzica/opiekuna prawnego.

 

 

Termin podpisywania umów o świadczeniu usług został przełożony do czasu rozpoczęcia pracy placówek oświatowych.

 
 
 
Drodzy Rodzice
 
Ze względu na czasowe zawieszenie zajęć w przedszkolu, nie są naliczone bieżące opłaty za korzystanie z usług Publicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa”.
Opłaty zostaną naliczone z dniem rozpoczęcia normalnego funkcjonowania przedszkola, z uwzględnieniem odpisów za miesiąc marzec.
 
Dyrektor Danuta Szlęzak
 
 
 
Drodzy Rodzice!
      
W związku z wydłużoną kwarantanną Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiesiło zajęcia w placówkach oświatowych do 10 kwietnia 2020r. Określiło zasady prowadzenia zajęć na odległość z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dzieci. Zgodnie z treścią nowych rozporządzeń przedszkole i nauczyciele mają obowiązek realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego w wersji online. Takie działania nasza placówka podjęła z dniem 23.03.2020r. Nauczyciele drogą mailową przekazują zaplanowaną tematykę, formy realizacji, karty pracy do zabawy i nauki w domu. 
Obowiązkiem realizacji treści programowych objęte są dzieci realizujące roczne przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.
Artykuł 31.[Wychowanie przedszkolne] pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. definiuje obowiązek przedszkolny oraz prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Dla dzieci 6-letnich jest to obowiązek.
Zawieszenie zajęć to spore wyzwanie dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Jednak w sytuacji pandemii oraz zagrożenia zdrowia i życia wszyscy jesteśmy zobligowani , aby sprostać temu wyzwaniu.
Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich mobilizacji i współpracy.
 
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19.
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz.U.2019.1148 t.j.
 
 
 

 

 

 

 Nasze przedszkole powstało w 1997r. Od tego czasu działamy,

wychowujemy i wspomagamy wszechstronny rozwój dzieci.

Od 1. września 2015r. przedszkole jest placówką publiczną.

Organem prowadzacym i dyrektorem zgodnie z Art.5.pkt 2 Ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty  jest Danuta Szlęzak

 

 

 

Przedszkole jest czynne od godziny 7:00 do godziny 18:00

 

Godziny pracy sekretariatu przedszkola :

 

Poniedziałek, sroda, piatek      8:00 - 15:00

                 wtorek, czwartek      8:00 - 16:00

                

 

 

Każdego roku przedszkole poddawane jest audytowi zewnętrznemu w zakresie żywienia.

Przekazujemy do Państwa wiadomości pozytywną opinię na temat żywienia potwierdzoną certyfikatem. Tym samym mamy zaszczyt Państwa poinformować, że nasze dzieci dostają zdrowe, bezpieczne i zbilansowane posiłki.

 

 

Ochrona danych osobowych w Publicznym Przedszkolu Akademia Pana Kleksa

realizacja obowiązku informacyjnego zakreślonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO)

 

  1. ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Akademia Pana Kleksa we Wrocławiu, ul. Wielka 18.

         2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu jest Grzegorz Pytlarz. Z Inspektorem można się skontaktować mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. albo telefonicznie pod numerem: 603785548.

         3. ORGAN NADZORU I PRAWO WNIESIENIA SKARGI:

Organ nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na czynności przetwarzania podejmowane przez Administratora.

         4. CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, realizowanego na podstawie umowy z opiekunami prawnymi podopiecznych Przedszkola. Przetwarzanie wizerunku przez zastosowany system monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa i rodziców oraz zabezpieczenia mienia Przedszkola. Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego działalności Przedszkola oraz w celu publikacji wizerunku, prac i osiągnięć podopiecznych Przedszkola. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych to:

 

  • art. 6 ust. 1 pkt b) i c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie realizacji obowiązku edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodziców i mienia Przedszkola,
  • art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora, w zakresie marketingu bezpośredniego działalności Przedszkola,
  • art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie publikowania wizerunku oraz prac i osiągnięć podopiecznych Przedszkola.

        5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

        6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZNE:

Każda osoba ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do danych osobowych swoich dzieci, a także ma prawo żądać ich sprostowania oraz ich przeniesienia. Ponadto każdy ma prawo żądać – w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora albo za zgodą osoby zainteresowanej – ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo wnieść sprzeciw do Administratora wobec czynności przetwarzania danych osobowych.

        7. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą w każdym momencie taką zgodę wycofać, bez żadnych negatywnych dla nich konsekwencji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem czynności przetwarzania podjętych przez Administratora w okresie jej obowiązywania.

        8. KONSEKWENCJE BRAKU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest obligatoryjne, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości realizacji obowiązku przez Administratora. Podanie danych osobowych wynikających ze zgody Zainteresowanego jest dobrowolne, a brak zgody na ich nie wpływa negatywnie na sytuacje faktyczną i prawną takiej osoby.

      9. INFORMACJA O PRZETWARZANIU ZAUTMATYZOWANYM I PROFILOWANIU:

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie stosuje profilowania danych.